Lättvikts-fixturer

 

Avancerade fixturer i kolfiber

Tillverkning av FLEXPROP’s avancerade fixturer i kolfiber till fordons- & flygindustrin.  www.flexprop.se

Massiv viktreducering

70% viktreducering jämfört med traditionella geogrippers.

Precisionsmontering

Precisionsmontering med snäva toleranser baserat på FLEXPROP’s patent.

Minskad miljöbelastning

  • Energiförbrukning minskar med 40%.
  • Effektivare utnyttjande av lokaler med 60%.

Lägre kostnad & högre flexibilitet

  • Minskad total investeringskostnad genom att kunna fortsätta användningen av standardrobotar.
  • Modelbyte för AUDI reduceras från fem dagar till endast en dag.

Materialegenskaper

Material Yield stress
MPa
Elongation
%
E modulus
GPa
Density
kg/m3
Specific stiffness
E/a
Steel 250-350 0,1-0,15 210 7800 26,9
Aluminium 200-300 0,28-0,43 70 2700 25,9
CFRP* 800-1000 0,8-1,0 100 1500 66
*CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic

"FlexProp har sedan mer än 15 år ett omfattande samarbetet med Midnight Composite (MC), idag en del av Composite Service Europe AB (CSE). Det är med stor tillfredställelse FP ser hur detta samarbete vidareutvecklas inom ramarna för CSE. Samarbetet mellan CSE, FP och MC kommer att ge ger bättre förutsättningar för den planerade expansionen, en omedelbar kapacitets ökning och breddar vår kompetens"

Karl-Otto Strömberg, VD och grundare av Flexprop

Contact Form