Composite Service

Med ledande kompetens inom komposittillverkning levererar vi attraktiva lösningar inom både befintliga samt nya tillämpningsområden.
Kontakta oss

FISKTRAPPOR

 • Utveckling av unika fisktrappor i sandwichlaminat
 • Modulbyggda trappor med stor flexibilitet
 • Kostnadseffektiv tillverkning med hög anpassningsmöjlighet

KOMPOSITPRODUKTER

 • Tillverkning av geometristabila paraboler
 • Tillverkning av kolfiberprodukter till medicinindustrin
 • Utveckling av specialprodukter med unika egenskaper

LÄTTVIKTSFIXTURER

 • Avancerade fixturer i kolfiber för precisionsmontering
 • Massiv viktreducering & minskad miljöbelastning
 • Lägre kostnad & högre flexibilitet

TEKNISK KONSULTATION

 • Utveckling av kolfiberkomponenter till bilindustrin
 • Förbättring och specialisering av olika produktionsprocesser
 • Analys och utvärdering av olika kompositmaterial

SENASTE NYHETEN

Ny kund och nya beställningar

Composite Service har fått nya beställningar på superstrukturer från DALIAN AUTO TECH. Composite Service har under lång tid samarbetat med AUDI och nu har vi fått förtroendet att även kunna leverera våra kolfibergripdon till DALIAN AUTO TECH. Leveranser kommer att påbörjas under 2021 och förväntas pågå under 2022.

Nytt avtal med AUDI

Composite Service har tecknat ett avtal med AUDi för leverans av superstrukturer i kolfiber till deras bilproduktion. Avtalet sträcker sig över tre med option på ytterligare två år. Ordersumman är hemlig men det är det största avtalet för CSE någonsin. För CSE´s del är det ytterligare ett bevis på att vi har byggt upp ett unikt kompetens inom superstrukturer och geogrippers för fordonsindustrin

Ny order till Stjernbergs automation

Composite Service har fått en ny order till Stjernbergs automation i Kungsbacka . Beställningen gäller en kompositstruktur i kolfiber till deras laserskärmaskin. Leverans beräknas ske under våren 2020

Vi erbjuder nya lösningar på gamla problem

Våra kunskaper inom komposittillverkning och vår långa erfarenhet av trycksatta anordningar vill vi förena för att hitta tillämpningar inom nya områden. Med miljön i fokus har vi identifierat områden där vi kan erbjuda attraktiva lösningar.

Innovativa produkter som sparar både pengar & miljön

Vi tillverkar och levererar kompositprodukter till många olika industier inom sjukvård, fordon & flygindustring

Industriledande inom komposittillverkning

 • Installation och driftsättning worldwide
 • Stor erfarenhet av service och internationell support
 • Robot och PLC programering
 • CAD och designkunskap

Kontakta oss

Team

 

Göran Svahn

Göran Svahn

CEO, Försäljning

Robert Svartling

Robert Svartling

Design & Utveckling

Roger Lindberg

Roger Lindberg

Produktion & Kvalitet

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Teknik & Process

Mona Bergstedt

Mona Bergstedt

Operatör

 

Ponexia Norlin

Ponexia Norlin

Operatör

 

”Vi har alltid haft lätt att samarbeta kring framtagning av nya produkter eller varianter av befintliga produkter. Vi har fått mycket värdefulla tips och idéer vilket förbättrat slutresultatet”

Mats Andersson, Satmission

”Jag ser tillverkning av fiskvägar i komposit som en stor fördel jämfört med tidigare konstruktionsmaterial som varit betong och trä. Fördelen är möjligheten att anpassa fiskvägen till varje installationsområde, installationstiden blir kortare tack vare byggnationstekniken. Andra fördelar är att fiskvägen relativt lätt kan justeras med avseende på nivåsektioner, ingångsöppningens placering och bottenstrukturen inne i fiskvägen”

Stefan Stridsman, Länsstyrelsen i Norrbotten

”Composite Service, har ett stor kunnande inom komposittillverkning, snabb utvecklingsprocess av nya produkter, lätta att samarbeta med för att finna bra lösningar i slutlig produktionsmiljö.”

Hans Larsson, Swerea SICOMP

Translate »