Composite Service

Med ledande kompetens inom komposittillverkning levererar vi attraktiva lösningar inom både befintliga samt nya tillämpningsområden.

Kontakta oss

FISKTRAPPOR

 • Utveckling av unika fisktrappor i sandwichlaminat
 • Modulbyggda trappor med stor flexibilitet
 • Kostnadseffektiv tillverkning med hög anpassningsmöjlighet

KOMPOSITPRODUKTER

 • Tillverkning av geometristabila paraboler
 • Tillverkning av kolfiberprodukter till medicinindustrin
 • Utveckling av specialprodukter med unika egenskaper

LÄTTVIKTSFIXTURER

 • Avancerade fixturer i kolfiber för precisionsmontering
 • Massiv viktreducering & minskad miljöbelastning
 • Lägre kostnad & högre flexibilitet

TEKNISK KONSULTATION

 • Utveckling av kolfiberkomponenter till bilindustrin
 • Förbättring och specialisering av olika produktionsprocesser
 • Analys och utvärdering av olika kompositmaterial

SENASTE NYHETEN

Composite Service utvecklar C-ramar

Composite Service har utvecklat en helt ny C-ram i kolfiber. Fördelen är att de kommer bli mycket lättare än dagens C-ramar i metall. Fortsatta utvecklingen av C-ramen kommer att göras i samarbete med SICOMP. För mer information kontakta Göran Svahn.

Composite Service på ELMIA

Composite Service deltar på ELMIA vecka 46 i SWE-CIC monter. De företag som deltar i  SWE-CIC är ABB, GESTAMP HARDTECH, RISE SICOMP, COMPOSITE SERViCE, PODCOMP, PTC, BOXMODUL OCH BLADE SOLUTIONS. Besök oss gärna i monter C04:22 Välkomna

Composite Service köper Flexprop

CSE har förvärvat inkråmet från Flexprop AB inkl IP och patent. Detta är ett viktigt steg för CSE att fortsatta utveckla nya kompositlösningar för fordonsindustrin. Affären blev klar den 7 september och tidigare ägare Karl-Otto Strömberg fortsätter att vara tillgänglig för en smidig övergång.

Vi erbjuder nya lösningar på gamla problem

Våra kunskaper inom komposittillverkning och vår långa erfarenhet av trycksatta anordningar vill vi förena för att hitta tillämpningar inom nya områden. Med miljön i fokus har vi identifierat områden där vi kan erbjuda attraktiva lösningar.

Innovativa produkter som sparar både pengar & miljön

Vi tillverkar och levererar kompositprodukter till många olika industier inom sjukvård, fordon & flygindustring

Industriledande inom komposittillverkning

 • Installation och driftsättning worldwide
 • Stor erfarenhet av service och internationell support
 • Robot och PLC programering
 • CAD och designkunskap

Kontakta oss

Team

 

Göran Svahn

Göran Svahn

CEO, Försäljning

goran@compositeservice.com
+46 70 66 39 903

Robert Svartling

Robert Svartling

Design & Utveckling

robert@compositeservice.com
+46 70 62 62 111

Roger Lindberg

Roger Lindberg

Produktion & Kvalitet

roger@compositeservice.com
+46 70 566 11 28

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Teknik & Process

peter@compositeservice.com
+46 70 23 91 105

Mona Bergstedt

Mona Bergstedt

Operatör

 

”Vi har alltid haft lätt att samarbeta kring framtagning av nya produkter eller varianter av befintliga produkter. Vi har fått mycket värdefulla tips och idéer vilket förbättrat slutresultatet”

Mats Andersson, Satmission

”Jag ser tillverkning av fiskvägar i komposit som en stor fördel jämfört med tidigare konstruktionsmaterial som varit betong och trä. Fördelen är möjligheten att anpassa fiskvägen till varje installationsområde, installationstiden blir kortare tack vare byggnationstekniken. Andra fördelar är att fiskvägen relativt lätt kan justeras med avseende på nivåsektioner, ingångsöppningens placering och bottenstrukturen inne i fiskvägen”

Stefan Stridsman, Länsstyrelsen i Norrbotten

”Composite Service, har ett stor kunnande inom komposittillverkning, snabb utvecklingsprocess av nya produkter, lätta att samarbeta med för att finna bra lösningar i slutlig produktionsmiljö.”

Hans Larsson, Swerea SICOMP

Translate »