Composite Service

Med ledande kompetens inom komposittillverkning levererar vi attraktiva lösningar inom både befintliga samt nya tillämpningsområden.

Kontakta oss

FISKTRAPPOR

 • Utveckling av unika fisktrappor i sandwichlaminat
 • Modulbyggda trappor med stor flexibilitet
 • Kostnadseffektiv tillverkning med hög anpassningsmöjlighet

KOMPOSITPRODUKTER

 • Tillverkning av geometristabila paraboler
 • Tillverkning av kolfiberprodukter till medicinindustrin
 • Utveckling av specialprodukter med unika egenskaper

LÄTTVIKTSFIXTURER

 • Avancerade fixturer i kolfiber för precisionsmontering
 • Massiv viktreducering & minskad miljöbelastning
 • Lägre kostnad & högre flexibilitet

TEKNISK KONSULTATION

 • Utveckling av kolfiberkomponenter till bilindustrin
 • Förbättring och specialisering av olika produktionsprocesser
 • Analys och utvärdering av olika kompositmaterial

SENASTE NYHETEN

Stor order till ABB Power Transformers

Composite Service har fått en större order från ABB som gäller tre stycken cylinderkåpor,  Short Circuit Cylinders till Troll i Norge. Detta är en stor och viktig order för CSE som fortsätter att växa inom energi och kraftdistribution. Produkterna kommer att tillverkas under hösten för leverans i slutet på 2019.

Ny order från Saab AB Aeronautics

Composite Service har fått en ny order från SAAB. Ordern omfattar konstruktion och tillverkning av en lättviktsbalk i kolfiber. Leverans kommer att ske under våren 2019.

Composite Service utvecklar C-ramar

Composite Service har utvecklat en helt ny C-ram i kolfiber. Fördelen är att de kommer bli mycket lättare än dagens C-ramar i metall. Fortsatta utvecklingen av C-ramen kommer att göras i samarbete med SICOMP. För mer information kontakta Göran Svahn.

Vi erbjuder nya lösningar på gamla problem

Våra kunskaper inom komposittillverkning och vår långa erfarenhet av trycksatta anordningar vill vi förena för att hitta tillämpningar inom nya områden. Med miljön i fokus har vi identifierat områden där vi kan erbjuda attraktiva lösningar.

Innovativa produkter som sparar både pengar & miljön

Vi tillverkar och levererar kompositprodukter till många olika industier inom sjukvård, fordon & flygindustring

Industriledande inom komposittillverkning

 • Installation och driftsättning worldwide
 • Stor erfarenhet av service och internationell support
 • Robot och PLC programering
 • CAD och designkunskap

Kontakta oss

Team

 

Göran Svahn

Göran Svahn

CEO, Försäljning

goran@compositeservice.com
+46 70 66 39 903

Robert Svartling

Robert Svartling

Design & Utveckling

robert@compositeservice.com
+46 70 62 62 111

Roger Lindberg

Roger Lindberg

Produktion & Kvalitet

roger@compositeservice.com
+46 70 566 11 28

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Teknik & Process

peter@compositeservice.com
+46 70 23 91 105

Mona Bergstedt

Mona Bergstedt

Operatör

 

Ponexia Norlin

Ponexia Norlin

Operatör

 

”Vi har alltid haft lätt att samarbeta kring framtagning av nya produkter eller varianter av befintliga produkter. Vi har fått mycket värdefulla tips och idéer vilket förbättrat slutresultatet”

Mats Andersson, Satmission

”Jag ser tillverkning av fiskvägar i komposit som en stor fördel jämfört med tidigare konstruktionsmaterial som varit betong och trä. Fördelen är möjligheten att anpassa fiskvägen till varje installationsområde, installationstiden blir kortare tack vare byggnationstekniken. Andra fördelar är att fiskvägen relativt lätt kan justeras med avseende på nivåsektioner, ingångsöppningens placering och bottenstrukturen inne i fiskvägen”

Stefan Stridsman, Länsstyrelsen i Norrbotten

”Composite Service, har ett stor kunnande inom komposittillverkning, snabb utvecklingsprocess av nya produkter, lätta att samarbeta med för att finna bra lösningar i slutlig produktionsmiljö.”

Hans Larsson, Swerea SICOMP

Translate »